• AUTISMUS V PRAXI

 

praktické semináře zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s autismem pro pedagogy a zákonné zástupce:

1. seminář na téma AAK a rozvoj verbálních dovedností u dětí a žáků s PAS pro pedagogické pracovníky se bude konat ve středu

23. 11. 2016 od 15.00 hod. v prostorách SPC Teplice, ve třídě V.E

2. seminář pro zákonné zástupce na téma AAK a rozvoj komunikačních dovedností u dětí s PAS se bude konat ve čtvrtek

24. 11. 2016 od 15.00 hod. v prostorách SPC Teplice ve třídě V.E.

Na oba semináře je nutné se předem přihlásit na e-mailové adrese
jjerabkova(zavináč)centrum.cz, nebo na tel. čísle 737 911 617.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

  • SOCIÁLNÍ AUTO

 

Dne 21. 09. 2016 jsme slavnostně převzali sociální automobil. Všem sponzorům a společnosti Kompakt srdečně děkujeme.

_______________________________________________________________________________________________________________________