Název a adresa školy:

Speciální základní škola a speciální mateřská škola Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace

Trnovanská 1331/18, 415 01 Teplice

IČO: 70839841

IZO: 600023699

Datová schránka: tygtin3

email: info@spcteplice.cz

www.spcteplice.cz

Vedení školy:

Mgr. Bc. Vanda Korandová, ředitelka organizace

Mgr. Bc. Alena Hampejsová, zástupkyně ředitelky organizace

Ing. Bc. Hana Šimonová, zástupkyně ředitelky organizace

Mgr. Jitka Kratochvílová, vedoucí učitelka SMŠ

 

Mgr. Bc. Lukáš Jedlička – pověřenec na ochranu osobních údajů (GDPR)

Ředitelství školy, sociální pracovnice

417 537 428

 

Pověřenec na ochranu osobních údajů (GDPR)

poverenec@ezechiel.cz

 

SMŠ

773 243 441

417 576 700

SZŠ

778 401 354

417 576 700

ŠD

778 401 354

417 576 700

ŠJ

607 961 954

417 576 700