Ing. Bc. Hana Šimonová - zástupkyně ředitelky

+420 417 537 428

+420 739 636 426

telefonní kontakt pro omlouvání nepřítomnosti žáků třídy – V. E, VI. F, VI.F1

+420 417 401 354

telefonní kontakt pro omlouvání nepřítomnosti žáků třídy - I.A, II.B, III.C, a IV.D

+420 778 401 354

telefonní kontakt pro omlouvání nepřítomnosti dětí třídy - SMŠ 1, SMŠ 2, SMŠ 3, SMŠ 4, SMŠ 5

+ 420 417 576 700

0420 773 243 441

datová schránka

tygtin3

email

info@spcteplice.cz
Pověřenec na ochranu osobních údajů (GDPR) poverenec@ezechiel.cz