Předškoláci :

*) Kurz rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky. Speciálně pedagogické poradenství pro předškoláky a žáky se SVP 1.st.ZŠ.

Místo konání : Teplice – Valy, Purkyňova 10

Zajišťuje : Mgr. Felicie Gloneková (Felicie.Gseznam.cz, 602 646 157)

 *) Kurz rozvoje dovedností pro děti předškolního věku se zdravotním postižením, opožděným vývojem a pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, logopedická prevence, grafomotorika a poradenství pro rodiče.

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Radka Horáková (radka.horakovaspcteplice.cz,)

 

 Žáci ZŠ:

 

 *) Poradenství pro žáky s tělesným a se souběžným postižením více vadami na 1. st. ZŠ

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331 ( podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bc. Alena Hampejsová ( alena.hampejsovaspcteplice.cz, 602 340 998)

*) Poradenství pro žáky s tělesným a se souběžným postižením více vadami na 2.st. ZŠ

Místo konání : Teplice , Trnovanská 1331 ( podle potřeby terén)

Zajišťuje :Mgr. Radmila Beránková (Radula97seznam.cz, 777 778 042)

*) Reedukace - dospělí klienti s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Místo konání: Teplice – Valy, Purkyňova, úterý od 13,00 do 14,00 hod.

Zajišťuje: Mgr. Radmila Beránková (Radula97seznam.cz, 777 778 042)

 *) Poradenství pro žáky s PAS na základních a středních školách

Místo konání : Teplice , Trnovanská 1331 ( podle potřeby i terén)

Zajišťuje : Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor pro oblast autismu (vanda.korandovaspcteplice.cz)

 *) Poradenství pro žáky s PAS v mateřských a základních školách,

Místo konání : Teplice , Trnovanská 1331 ( podle potřeby i terén)

Zajišťuje : Mgr. Bc. Jana Jeřábková (jjerabkovacentrum.cz)

 

Studenti SŠ:

*) Poradenství pro studenty s tělesným postižením na středních školách, doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek pro studenty s tělesným postižením.

Místo konání : Teplice, Valy, Půrkyňova 10

Zajišťuje : Mgr. Ivan Růžička (ruzickaarkadie.cz, 724 707 952)

 *) Poradenství pro studenty s PAS na středních školách, doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek pro studenty s PAS, pro studenty narušenou komunikační schopností.

Místo konání : Teplice , Trnovanská 1331 ( podle potřeby i terén)

Zajišťuje : Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor pro oblast autismu (vanda.korandovaspcteplice.cz)

*) Poradenství pro studenty se SP na středních školách  - doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek pro studenty se sluchovým postižením.

Místo konání : Teplice , Půrkyňova 10

Zajišťuje : Mgr. Felicie Gloneková, (Felicie.Gseznam.cz, 602 646 157)

*) Poradenství pro studenty s NKS  na středních školách  - doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek přijímacích zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek pro studenty s narušenou komunikační schopností

Místo konání : Teplice , Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpovaspcteplice.cz,  774 833 011)

 

Další nabídka:

 *) Bazální a multisenzorická stimulace - instruktáž a terapie

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokornaspcteplice.cz, 607 801 400)

 *) Poradenství a pomoc při výběru kompenzačních pomůcek

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokornaspcteplice.cz, 607 801 400)

 *) Terapie Snoezelen - teorie, individuální a skupinová terapie

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokornaspcteplice.cz, 607 801 400)

 *) Poradenství v oblasti sexuálního chování jedinců s postižením

Místo konání : Teplice, Půrkyňova 10 (podle potřeby terén)

Zajišťuje : Mgr. Ivan Růžička (ruzickaarkadie.cz, 724 707 952)

*) Individuální konzultace pro rodiče žáků, kteří se vzdělávají podle § 42 školského zákona

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje : Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokornaspcteplice.cz, 607 801 400)

*) Sociálně právní poradenství.

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje : Romana Růžičková, DiS. (romana.ruzickovaspcteplice.cz, 731 706 773)

 *) Logopedická reedukace poruch komunikačních schopností u dětí předškolního a školního věku a poradenství pro rodiče dětí s narušenou  komunikační schopností.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpovaspcteplice.cz, 774 833 011)             

*) Metodické a konzultační činnosti u žáků s narušenou komunikační schopností v MŠ a v přípravných třídách ZŠ.

Místo konání: MŠ, ZŠ (podle individuální domluvy s MŠ/ZŠ)

Zajišťuje: Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpovaspcteplice.cz, 774 833 011)

*) Smyslová a orofaciální terapie u klientů s kombinovaným postižením.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Nikol Pokorná (nikol.pokornaspcteplice.cz, 607 801 400)

              Mgr. Lenka Srpová (lenka.srpovaspcteplice.cz, 774 833 011)

*) Logopedická reedukace klientů s narušenou komunikační schopností a poradenství pro zákonné zástupce

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bohumila Skořepová (bohunka.skorepová@spcteplice.cz, 604 756 516)

*) Metodické a konzultační činnosti u žáků s LMP

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje: Mgr. Bohumila Skořepová (bohunka.skorepová@spcteplice.cz, 604 756 516)

*) Poradenství pro žáky se sluchovým postižením

Místo konání : Teplice - Valy , Půrkyňova 10 (podle potřeby terén)

Zajišťuje : Mgr. Felicie Gloneková, (Felicie.Gseznam.cz, 602 646 157)

*) Logopedická intervence u dětí se sluchovým postižením a poradenství pro rodiče sluchově postižených dětí.

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331 (podle potřeby terén)

Zajišťuje : Mgr. Petra Pecharová, (petra.pecharovaspcteplice.cz, 777 776 604)

*) Psychologická diagnostika a poradenství pro rodiny s postiženými dětmi předškolního, školního a adolescentního věku.

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje : PhDr. Ing. Miloš Neumann , (milos.neumannspcteplice.cz, 603 554 439)

*) Psychologická diagnostika a poradenství pro rodiny s dětmi s postižením.

Místo konání: Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje: Mgr. Irina Gorgol (irgorgolseznam.cz, 417 537 428)

 

Poruchy autistického spektra:

*) Poradenství pro děti a žáky s PVP

Místo konání : Teplice , Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor  pro oblast autismu (vanda.korandovaspcteplice.cz), Mgr. Jana Jeřábková (jjerabkovacentrum.cz)

*) Autismus v praxi – praktické semináře zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s autismem pro pedagogy a zákonné zástupce.

Místo konání : Teplice, Trnovanská 1331

Zajišťuje : Mgr. Jana Jeřábková (jjerabkovacentrum.cz)

Termín, téma a čas zahájení zveřejňujeme na webových stránkách školy v novinkách, kompletní přehled témat v sekci SPC/autismus