ŘÍJEN 2018

 

Celoškolní akce

 • Oslava 100.výročí vzniku ČR
 • Les čaruje

I.A

 • akce s rodiči: Drakiáda

II.B, II.B1

 • Brambporování
 • akce s rodiči: Drakiáda

III.C

 • Pozorujeme podzim, „podzim malíř“
 • Podzimní tvoření
 • akce s rodiči: Posezení s rodiči

IV.D

 • Obora Mstišov
 • akce s rodiči: Pouštění draků

V.E

 • Návštěva dopravního hřiště
 • Opékání vuřtů
 • Výlet za koníky do Doubravic
 • Výlet vlakem
 • Haloween
 • akce s rodiči: Výlet do Mstišova

VI.F a VI.F1

 • Krušnohorské divadlo- pohádka dle nabídky
 • akce s rodiči:Doubravka na podzim

ŠD

 • Drakiáda