Školní vzdělávací program „Hrou a učením k samostatnosti“  č.j.: 1/2007 v  platném znění.

Pro každé dítě připravujeme společně s rodiči individuální vzdělávací program podle jeho potřeb.